معرفی

15 مجموعه گریم‌دارک برتر که باید بخوانید

گریم‌دارک از آن شاخه‌های فانتزی است که مناسب همگان نیست. این ژانر بیشتر روی بدی تمرکز دارد تا خوبی. همیشه…