سیاست قیمت‌گذاری ترجمه

در این صفحه، شما سیاست قیمت‌گذاری ترجمه فانتزیا را مشاهده خواهید کرد. قانون اساسی ترجمه این است که تمامی ترجمه‌ها بر حسب تعداد کلمه‌ی آن فصل محاسبه می‌شوند. در نتیجه هر چقدر یک فصل کوتاه‌تر باشد، قیمت نیز پایین‌تر خواهد بود. لیست قیمت‌های ترجمه در پایین توضیح داده شده است:

قیمت‌گذاری فصل‌ها:

تعداد کلمه:قیمت:
0 تا 1000 کلمهرایگان
1000 تا 3000 کلمه500 تومان
3000 تا 4000 کلمه600 تومان
4000 تا 5000 کلمه700 تومان
5000 تا 6000 کلمه800 تومان
6000 تا 7000 کلمه900 تومان
7000 تا 8000 کلمه1000 تومان
8000 تا 10000 کلمه1200 تومان
10000 کلمه به بالاهر کلمه 1.5 ریال

قیمت‌گذاری رمان کامل:

یک رمان کامل، قیمت گذاری ساده‌ای دارد: تعداد کلمات کل کتاب با 2 (قیمت هر کلمه به ریال) ضرب می‌شود، سپس با توجه به قیمت نهایی بین 10 تا 30 درصد تخفیف دائمی لحاظ می‌شود.

برای اطمینان از صحت قیمت‌ها، تعداد کلمات هر فصل و یا رمان در بخش توضیحات تکمیلی قرار گرفته است، با مقایسه تعداد کلمات با قوانین قیمت‌گذاری‌ای که در بالا لحاظ شده است، می‌توانید از درستی قیمت‌گذاری محصولات اطمینان حاصل نمایید.